Rádio a televízia

 

Časopisy

Partneri

 

Výživový poradca

Klinika Medante

Lektorka

Winštitút

Prednášky o zdravom stravovaní

Mestská časť Bratislava-Rača